ABEENTAA! Filmii Afaan Oromoo Haarawa

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

ABEENTAA!
Filmii Afaan Oromoo Haarawa Yeroo Dhihootti Samson Mokkonenfaa fidaanii dhufaa jiru hanga sanatti vidiyoo gabaabduu kana dhamdhamaa Buddeena nama Quubsu jedhan mitiree…

‪#‎Share‬ gochuun waliif dabarsaa Aartii keenya jajjabeessa hanga yoomii boonya!
Aartiin Keenya Haa Guddatu Haa Dagaagu!!

[gibetube]