Ani Waa TORBA Jajeen TORBA taajjabe!

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

ISINOO??
Ani Waa TORBA Jajeen TORBA taajjabe!

 

 

NAN JAJE!!

 1. Qeerroofi qarree hidhannaa meeshaa ammayyaa malee wayyaanee bitaa galche nan jaje,

 2. Artistoota Oromoo kutannoodhaan sirna garbummaa balaaleffachuun sagalee isaanii finiinsan nan jaje,

 3. Miidiyaalee Oromoo keessaa warra nuffii malee sagalee sabaa jala bu’anii addunyaaf qaqqabsiisan nan jaje,

 4. Hayyoota Oromoo (Hunda miti) miidhaan sabaa itti dhagahamee hojii dippilomaasiifi diinaaf deebii kennuun xiinsammuu buruqsan nan jaje,

 5. Warreen biyya keessaa waajjira diinaa keessa taa’anii odeeffannoo iccitaa baasuun shira diinaa saaxiluun mogolee mootmmaa garboomfataa jalaa fuudhaa jiran nan jaje,

 6. Qotee bulaaa bobaa diinaa jala taa’ee gibira hinkaffalu jedhee eeboofi meeshaa lolaa manaa qabuun diinatti gadi ba’eefi poolisiifi milishaa harkaa qawweefi boombii booji’ee diinatti dacha’e nan jaje,
 7. Diina walakkaa dhaabatanii warra suuraafi viidiyoo waraabanii miidiyaalee Oromoof ergan nan jaje….

NAN TAAJJABE!!

 1. OPDO garaaf malee maqaaf hinbulle (yeroo Tigireen uummata isheen bulchaan jira jettu kana karaatti cabsituufi galaafattu teessee ilaaltu ) nan taajjabe,

 2. Yeroo dargaggoonni FXG finniinsa jiran kanatti hojjetoota mootummaa warra ofiin jedhan, magaalalee Jimmaa dabalatee tokko tokko kan waan ta’aa jiru kun takkumaa galaafi hinjirre kana nan taajjabe,

 3. Abbootii qabeenyaa Oromoo qeerroofi qarree harka qullaa fiigaa jirtu kana meeshaalee biytee hidhachiisee bobbaasuu dadhabeefi gibira mootummaa nama nyaatu kanaa kaffalu nan taajjabe,

 4. Poolisii Oromiyaa dhiigaan dhuguma Oromoo ta’ee meeshaa waraanaa Wayyaanee baatee Oromiyaa keessaa obbolaasaa isa bilisoomsuuf qabsooftu doorsisu/tuu nan taajjabe,

 5. Manneen barnootaa utuu obbolaan isaanii kaan hidhaatti kaan du’aan bilisummaa Oromoof jecha dhabamuu ofiif taa’anii baratan nan taajjabe,

 6. Qabsoon keenya kun kaayyoonsaa tokkoof tokko ta’ee utuu jiruu, obboloota lagaafi naannoon, taaayitaafi maqaa argachuuf, ana malee namni hinjiruufi oftuulummaadhaan of afuufaniifi waliisaanii jibban; jaarmiyaalee garaagaraattis walqoqqoodan tokko tokko nanjibbe.

 7. Manneen amantaa Maqaa saba Oromootiin walitti qabamanii waldaa, bataskaana, maskiidaa fi kkf keessa taa’anii yeroo akkas Mootummaan garboomfataan kun dhaloota ijasaa duratti cabsu taa’anii ilaalan nan taajjabe.
READ  Tokkoomuun hooggantootaa ni xumura qabsoo barataafi qotee bultootaa.!!

Isinoo maal jajju maal taajjabdu!-

Beekan Gulummaa Irranaa ti.