BILISUMMAAN MARGITI

BILISUMMAAN MARGITI

Maalinni jarakoo maaltu dubbatamaa?
Dhaloota fixanii ‘dhiifama’ jedhamaa?
Beenyaa akkamiitiin sabni araaramaa?
Tuutni guddaan kuni maaliif sossobamaa?

Kan dhaloonni jechaa jiru beekuu qabdu
Lubbuu ajjeeftanii maaliif soba maltuu?
Warra naaffistanis hawaasnis nibeeka
Kan hidhaa jiranis Jaboo nama meeqaa?

Yaa Warra TPLF naazii jaarraa kanaa
Sabni haqa beekaa lakkii hinsobiinaa
Madaa baatee jooraam sabni guggubatee
Haaloo guddaa qaba imimmaan haqatee

img_2666.jpg

Utuma ta’eeyyuu akkamiin dhiifamaa?
To’annaakee jalatti sabni geggeeffama?
Mootii nama nyaatuu sabaaf garaa hinlaafnee
Kan bosonaa yaatee safuuf saalfii hinbeekne

Walirratti ajjeeftee haadhaaf ijoolleeshee
Siharkatti dhabdee Oromiyaan ilmaanshee
Akkamittiin sifaana nageenyaan jiraatti
Akka ati elmattuuf garaallee siif laafti?

Ati waraabuudhaa waraabu isa hinquufne
Gootaafi sabboontota harkakeetti dhabne
Godaannisa nurraa yoomillee hindagannu
Hamma bilisoomnutti siif hinjilbeenfannu

Gara hindabarsiini lakkii gaaffii sabaa
Bulchiinsa gaariidhaa yookaan sana kana
Gaaffin dhaloota har’aa deebisuu hindandeessu
Lafa Oromiyaarraa Waaqni sihaakaasu
[gibetube]

Mee afaan maaliitiin dhiifama nuun jetta?
Lubbuu dhume sana maal fa’iin madaaltaa?
Lakkii keenya gaaffiin abbaa biyyummaati
Iddoo dhiiga jigeetti bilisummaan margitii!!

Read more…..

Umrii Dheeradhuu Bilisummaa Argii.

 

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)