GAD QABI QUBA KEE !

GAD QABI QUBA KEE !

Yaa of hin agarree koo

Silaa hin beektuu kan kee,

Waa’ee dhimma namaa

Maaf qufaata qakkee?

Gamana dhaabattee 

Muka gamaa korta

Utubaa kee dhiiftee 

Huuba namaa qorta!

“Abalu qallaadha: abalu kabeelaa

Abalu jallaadha: abalu qajeelaa

Abalu mana qabdi: abalu joortuudha

Abalu gaarii yaaddi: abalu moortuudha”

Jettee fiixee arrabaan 

Qara qottoo caalta

Waan namni miiccate 

Ati dhoqqee faalta

Dhugaa dhaabatee jiru

Jigaa fakkeessita

Qe’ee maatiifi hiriyyaa

Jibbaan hadheessita.

img_2862.jpg
[gibetube]

 

Ilaa waan sitti hima

Yaa baaltituu bukee

Gandarra hin naanna’iin 

Guurtee dhukkuba kee,

Inni darbe ga’aa 

Gad qabi quba kee!