GUMAA BARATTOOTAA

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

Lolaa gaaraa taa’ee kan ciisu iddoo hundaa
Dhiiga haqaaf falme dhiiga barattootaa [gibetube]

Rasaasaan reebamee dhugaasaaf falmatee
Kaan hidhaatti seenee kaan jiraan maraatee

Gumaan dhiiiga kanaa injifannoon margaa
Reebichaaf rukuttaa dhiittaa harka halagaa

Lafa ofiirratti akkasiin reebamaa
Jallaan jiraateetu nagaan ajjeefamaa

Doormiitti seenanii caccabsan qarookoo
Humnaan itti seenanii ajjeesan qomookoo

Mootii garboomfataa gocha hojii gantootaa
Waaqni nuuf haabaasu gumaa barattootaa

img_2608.jpg[gibetube]

 

 

= = == = = = = = =/// == = = = = = = =
Beekan Gulummaa Irranaa…Bitootessa, 2016