Imala Guyyoota Dhibbaa (100) MMI Dr. Abiyyi Ahmed

Imala Guyyoota Dhibbaa (100) MMI Dr. Abiyyi Ahmed 
Bitooteessa 24 MMI ta’an
Bitootessa 25 Gamtaa Afrikaa dubbisan
Bitootessa 26 Bilbilaan Pirezidaantii Ijipt
dubbisan
Bitootessa 28 Ma’ikelaawwii cufsiisan
Bitootessa 29 Ummata JigJigaa daawwatan
Ebla 2 MDh alaa Keeniyaa dubbisan
Ebla 3 Ummata Amboo daawwatan
Ebla 4 Paartilee morkattootaa dubbisan
Ebla 5 Ummata Maqalee dubbisan
Ebla 7 Finfinneetti ummata dubbisan
Ebla 8 Dureeyyii dubbisan
Ebla 10 Jila sa’ud Arabiyaa simatan
Ebla 11 kaabinee isaanii muudan
Ebla 12 Ummata Gondar dubbisan
Ebla 13 Ummata Bahir Daar dubbisan,
Fooramaa Xaanaa irratti hirmaatan Ebla 16
MMI duraan H/M Dassaalany badhaasan
Ebla 18 Ummata Hawaasaa dubbisan
Ebla 20 Jibuutii daawwatan
Ebla 23 Hidha haaromsaa daawwatan
Ebla 24 Sudaan daawwatan
Ebla 27 ummata Baalee dubbisan
Ebla 28 Keeniyaa deeman
Caamsaa 2 Jila Chaayinaa dubbisan
Caamsaa 6 ODF biyya seenan
Caamsaa 7 Ministiroota leenjisan
Caamsaa 8 Kontirobaandistonni 13
hidhaman
Caamsaa 9 Sa’ud Arabiyaa deeman
Caamsaa 10 Abudaabii daawwatan
Caamsaa 12 Ummata Dambi Doolloo
dubbisan
Caamsaa 13 Ummata Gaambeellaa dubbisan
Caamsaa 15 Leencoo Lataanfaa biyya seenan
Caamsaa 17 Polkaagamee simatan,
hidhamtoota 518 hiikaman
Caamsaa 18 Andargaachew Tsiggee
dubbisan
Caamsaa 19 Dhaamsa caamsaa 20 dabarsan
Caamsaa 22 Morkattootaa fi Sudaan kibbaa
dubbisan
Caamsaa 24 Hoggantoota raayyaa ittisaa
leenjisan
Caamsaa 25 Labsii yeroo hatattamaa kaasan
Caamsaa 28 Murtee Aljeers hojiirra oolchan
Caamsaa 30 Muudama Itaamajoorii fi
nageenyaa kennan, hoggantoota soorama
bahan gaggeessan Waxabajjii 1 Paarlaamaa
Yugaandaa dubbisan
Waxabajjii 2 Yugaandaa deeman,
badhaafaman
Waxabajjii 4 Ijipti daawwatan, hidhamtoota
fudhatanii galan
Waxabajjii 5 Konfiransii DhDUO hirmaatan
Waxabajjii 8 Mootii Abudaabii dubbisan,
hidhamtoota 304 hiikaman Waxabajjii 9
Moqaadishuu deeman
Waxabajjii 12 Walitti bu’iinsa Hawaasaa,
Walqixxee fi Sooddoo irratti deemanii
mari’atan
Waxabajjii 14 Jaarsummaa Sudaan
Kibbaa taa’an, G-7 waamichaaf awwaate
Waxabajjii 16 hiriira deeggarsaa Finfinnee irratti namoota boombiin miidhaman daawwatan
Waxabajjii 18 Dhiiga arjooman
Waxabajjii 20 Artistota mariisisan
Waxabajjii 21 Jila Ertiraa simatan
Waxabajjii 23 G-7 fi ABO shororkessummaa irraa haqaman
Waxabajii 24 Hiriira deggarsaa Bahar
Daaritti
Waxabajjii 26 koree fala barbaadduu
ummata musiliimaa waliin mari’atan
Waxabajjii 28 jibuutii daawwatan
Waxabajjii 29 Bajata 2011 MMf dhiyeessan
Adoolessa 1 Ertiraa daawwatan
Adoolessa 2 Antoniyoo Guterez

Follow me

GibeTube Staff

Author and editor at gibetube.com
Gibe write, edit and publish gibetube daily news, articles, opinions and video share on gibetube.com
GibeTube Staff
Follow me
READ  Buy We support Dr. Abiy Ahmed– Magnetic Bumper Sticker / Decal Magnet