Nyaata ilkaan keenya miidhan ( Teeth damaging foods)

Nyaata ilkaan keenya miidhan ( Teeth damaging foods)

Nyaata ilkaan keenya miidhan ( Teeth damaging foods)
1. Karamellaa (Candies)
2. Loomii yoo baay’isnee fayyadamne (Too many lemon)
3. Chiipsii dinnicha irraa hojjatamu ( Frequent potato chips)
4. Buna sukkaaraan yoo baay’isne. (Coffee with sugar)
5. Alkoolii baay’isuu(Too many alcohols) (waan afaan gogsuuf)
6.Dhugaatii sukkaara olka’aa (Sugary drinks) ofkeessaa qaban yeroo dheeraa fayyadamuu
Source: ADA (American Dental Association)
Dr. Gurmeessaa
Fayyaan Faaya