Qabsoo Akkamiiti?

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

Tokko lamaan fiigaa bifa faffaca’een yoo kaatan kophaa ofii
Humna utuu hinhoratiin qalbiin tatamsa’uun sababa maaliifi?

Wallaalaan kophaasaa dabtara baadhaatee erga qabsoo banee
Harkuma qullaasaa ba’ee utuu falmatuu du’aan erga dhabnee

Ijaarsi tokkummaa humni aangoo qabu erga hinqindaa’amnee
Jaarmiyaan Oromoo walfaana dhaabbatee erga hinijaaramnee

Kaan faayidaaf jecha diinaaf waadaa seenee erga lammii ganee
Kaanimmoo obsa dhabee aariin biyya ba’ee manatti hindeebinee

Hiriirri nagaa hundi shororkeessummaatti egaa erga hiikamee
Kan gaaffii gaafatuuf lammisaaf dubbatu hidhaatti geeffamee

Xinnaaf guddaan marti qaamni inni barates erga afaan qabatee
Waa beeka kan jedhu dubbachuuf of qabee Wayyaanee sodaatee

Namni utuma ilaaluu ijoollee horate du’aan erga dhabee
Kijibni fooricee teessoo akka hinqabanneef dhugaan erga dabee

Wallaalaan kophaasaa gorsa tokko malee ba’ee karaatti hafee
Waan hojjechuu qabu namni itti dhisee erga hirriba rafee

Duguuggaa sanyiitiif erga hidhattee kaatee ergamtuun dabballee
Kan deemamaa jiru qabsoo akkamiiti anaafoo naangallee?
***////****///****

Beekan Gulummaa Irranaa-2015

READ  GUMAA BARATTOOTAA