QEERROO ‘ABDIISAA BAANCAA’ JEDHAMUUN WALBARAA!!

Follow me

Beekan Irranaa

Beekan is writer, editor, researcher and Instructor at Harvard University
Authors ofmore than 30 Afaan Oromoo books & editor of many books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics.
Beekan Irranaa
Follow me

Latest posts by Beekan Irranaa (see all)

QEERROO ‘ABDIISAA BAANCAA’ JEDHAMUUN WALBARAA!!

 Qabsoo gama maraan taasifnu keessatti namni hundi maasii itti bobba’erratti ciminaan yoo dalage injifannootu saffisa!. Uummanni Oromoo qeerroofi Qarreewwansaa barsiifatee toora garaagaraarra hiriirsifate danuu qaba. Haata’u malee, carraa hiree taatee kaan utuu barataa jiruu diinaan ugguramee mana hidhaa diinaa keessa jira; kaan ammoo rakkoo hamtuu keessa taa’ee baratee ishee barate sanaan haga humnasaa sabasaatiif hojjetaa jira. Akkuma namaatti baratee dantaan sabaafi eenyummaa Oromoo kan gurrarra isa/ishee hin yaanes ammoo hinjiran jechuun nama dhiba. Har’a dargaggoo barnoota qabuun hojii idileesaan alatti Afaan Oromoo takinooloojii har’a addunyaan itti jirtu kana keessatti qooda akka qabaatuuf carraaqaa jiru; yeroo ammaa Oromiyaa keessa kan jiru tokkoonan wal isin barsiisa. Dargaggoon kun Abdiisaa Bancaa jedhama.
Next Page>>