Saamunaa Dhangala’aa Adii uffata keessan Ni addeessa !!

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

Saamunaa Dhangala’aa Adii uffata keessan Ni addeessa !!

Warra dhooqeen ganna uffata keessan xurresee hammateef falli gaariin argamee. Gannaa itti deemaa jirtan baranaa Uffataa adii uffachuuf akka dandeesaaniif fala qabanne dhihanne jirra!Fedhiif hawwii qulqullinaaf qabdan guutuuf Saamunaan Adi bifa dhangala’aan isiniif dhihaatee jira!Bitadhaa fayyadamaa!adi soap and detergent

Yoo kana gootan akkuma dhagaa tokkoon simbira lamaa jedhan sana lammii keechaan addunyaa daldalaa keessatti guddisaa ofii ammoo midhagdanii argamtu jedhaa dhaabbatichii!
Odeefanoo dabalataaf  
Gammadaa Olaanaa  qunnamaa!
Fuulli FB keenya moo hidhaa kana gadii banuun argachuu dandeessu!