SABABAWWAN KURNAN ATI GUFUUWWAN JIREENYA KEESSATTI SI QUNNAMAN ITTI JAALLACHUU QABDUU.

3)  Gufuuwwan akka nuti cimaa taanu nu godhu.

“ Namni qaroomee dhalate hin jiru. Qara ta’uf kan of morodu ofuma keenyaa”

Yoo gufuun jireenya keessatti nu qunnamu kan qullaa nu hambisu ta’e itti waan qaana’uu qabnu miti. Fuulduratti itti deemuun furmaata barbaaduufi qabna. Gufuun jireenya keessatti nu qunnamu kun akka nuti onnee qabaannu nu godha. Onnee ittiin haala keessa jirru, addunyaa keenyaa fi ofii keenya ittiin jijjiirru nu kenna.

Erga onnee sana argannee gufuun nu quunname sun akka nuti waan itti anee dhufu irratti abshaalomnu nu godha. itti fufii dubbisi………