Seenaa Gabaabduu Barreessaa Filmii Waadaa Beki Uma

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

Waadaa, Beekii Uumaa!!
Seenaa Gabaabduu Barreessaa Filmii Waadaa Beki UmaShare‬ gochuun Qeerroo kana jajjabeessaa keesumaa warri har’a WAADAA Ilaaltan
Beekii Uumaa dargaggeessa qaroo Oromoo tahe fi umurii isaa guutuu aartii Oromoo keessaatti dabarseedha. Beekiin Gaazexeessaa fi Barreessaa yoo tahu umurii isaa harka irra jireessa hojii ummata isaa hojjechuu nama jaallatuudha. Keesumaa ammo gaazexaa Afaan Oromoo ‘Raajii’ jedhamtuuf gulaalaa fi barreessaa tahuun gumaacha Oromummaa isaa bahaa tureera.
Beekii Uumaa Hojiilee inni hanga ammaatti hojjete keessaa
Kitaaba ‘Riisaa’ jedhamu daa’imaniif/ijjoleef maxxansee jira akkasumaas Asoosama dheeraa Mo’aa jedhamuus xumuree qarshii maxxansaa dhabee jira.
Walleewwan inni hojjete keessa muraasni ammoo
Walaloo wallee Golaa Bahii Dawit Mekonen sirbe
Walaloo wallee Jokaarii Hirphaa Ganfuree Burqaa sirbe
Walaloo wallee Singale Abdi Nuressa sirbe
Walaloo wallee Shakki Shakki Addisu Furgassa sirbe
Walaloo wallee Bareeduu Zallaqaa Gasasaa sirbe isaan muraasa
Akkasumaas Wallee Tiya Mamo dhiyeenya kana lammilee keenya galaana Miditiriyaaniin nyaatamaniif sirbite ‘Lammikoo Anaan’ jedhuuf yeedaloo kan dalage yoo tahu Wallee Gadise Shemsedin ‘Nama Gaddisiisa” jedhuuf ammoo kilippii isaa kan Daayirekteerumman kan dalage Beekiidha.
Akkasumaatti eegaa gaazexaa Raajiif gulaalaa tahuun, dhaabbata Sanscribe communication jedhamu Dhaabaa Wayyeessafa hundeesaniif ammoo barreesaafi diyireekteera tahee, College Open 2020 ammoo itti gaafatamaa aartii tahuun tajaajileera.

Waadaan ammoo ilmoo gudeedaa Beekii Uumaatti waadaan filmii Afaan Oromoo hedduu nama hawwaatuu fi seenaa isaa ammo namootni hin ilaale akka dawwatan akkeekudha. Beekiin filmii kana keessatti gumaacha olaanaa taasiseen waggaa shan dura yeroo filmiin kun ebbifame badhaasa argateera. Filmiin Waadaa qopheesituu olaanaa Sebly Wadan kan dalagame yoo tahu Sablee dabalatee taatootni bebbekamoon kannen akka ‪#‎Abbaa_Lataa‬, Samson Mekonen Leta, Moyii Tilahun, Dr. Ali Birra Birra , Abbaa Shumbe fi kannen biros qooda fudhataniiru. Kan Daayireekti godhe ykn Qajeeche ammo Dagginat Alamuu Olqabaati walumaa galatti rakkina agarsiisa manneen filmii Oromoo irratti uumameen waggoota shaniif akka barbaadamuutti ummata bira otoo hin gahin hafeera.
Beekiin yeroo ammaa filmii Mo’aa jedhamu hiriyaa isaa ana(Gammadaa Olaanaa) waliin waggaa tokkoo oliif hojiirra kan jiruu fi yeroo dhihootti ummata keenya biraan akka geenyu abdii qabna. Aniis eegaa namni hunduu gahee isa irraa eegamu yoo bahate jijjiramni uummata keenyaa fagoo hin jiruun jedha. Sababiin walitti qabamuu ummata Oromoo guyyaa har’aa Beekii tahuu fi qophaa isaa dhokkatee hagabuu fi dheebuu danda’ee halkaniifi guyyaa tahe barreesuun isaatiin tahuu hin dagatiinaa. Garuu Namoota Aartii saba isaanii keessatti Umuurii guutu of kennanii hojjetaniif meeqan keenyatu gumaacha lammumaa bahee beeka deebii isaa isiin hundumaafan dhiisa.
Horaa Bulaa Deebanaa
Gammadaa Olaanaa