VOTE for Hacaaluu Hundeessaa – Maalan Jira music for The Best Music Video of 2015 by using the following link

Follow me

Gemeda Olana

Communication & Knowledge Management Officer at Ethiopia Climate Innovation Center
Gemeda is Freelancer Journalist, Communication Professional, Activist of Oromoo Culture and Art and writer for gibetube.com on Oromo Culture and Arts.
Gemeda Olana
Follow me

Share‬ Waliif godhaa Like qofa tuqxanii hin taa’inaa dubbii dubbii Moo’ichaati
VOTE for Hacaaluu Hundeessaa – Maalan Jira music for The Best Music Video of 2015 by using the following link
Sirba Hacaaluu Hundessaa Maalan jira jedhuuf Vidiyoo Amensisa Ifa dalage link armaan gaditti jiru fayyadamuun akka inni DireTube Award mo’atuuf sagalee(vote) keessan akka laattaniif kabajaan isin gaafanna guyyan kennamte gabaabduudha akkuma taatan ta’aati fiadhaa suuralee asii gadii ilaalaa.

  1.  link click here to Vote
    kana erga bantanii

Vote for Haacaaluu
[gibetube]

2. Hacaaluu hundeessaa isa jedhurra click gootu
3. Ergasii booda VOTE ishee jetturra click gootu

 

Vote Here